Mời bạn tải về Zorin OS 15.2 “Linux”, Full Libre office, phím tắt như windows

Windows 10 của Microsoft hầu như không phải là một hệ điều hành mới nữa. Trong thực…

Linux – Lệnh htop và cách dùng để theo dõi các tiến trình hệ thống theo thời gian thực

Lệnh htop trong Linux là một tiện ích dòng lệnh cho phép người dùng theo dõi các tiến…

Những Bản distro linux Xfce đẹp nhất của năm

Và bây giờ, chúng ta đã đến với thành viên thứ ba của Thâp Triumvirate, môi…

Tìm hiểu hệ điều hành DEFT dành cho hacker

DEFT là một bản phân phối Linux dựa trên Lubuntu (Lubuntu lại được phát triển từ…

Hiểu biêt của bạn về Parrot Security OS, hệ điều hành chỉ dành cho hacker

Parrot Security OS là một bản phân phối GNU/Linux dựa trên Debian, được phát triển bởi…